Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości dotykają coraz szersze grono ludzi – szacuje się, że obecnie występują u około 2,1-8% populacji. W tym znacznie częściej u młodych ludzi i mężczyzn. Powstawanie zaburzeń osobowości związane jest z konsekwencją oddziaływania kilku niekorzystnych czynników -genetycznych, biologicznych i psychospołecznych.

Zaburzenia osobowości – co to jest?

Zaburzenia osobowości dotyczą sposobu zachowania i funkcjonowania danej osoby w społeczeństwie. W większości przypadków obejmują kilka wymiarów osobowości i zaburzenia zarówno w sferze indywidualnej jak i społecznej. Zaburzenia te najczęściej pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa, ale trwają w wieku dojrzałym. Cechy zaburzeń osobowości obejmują wiele sfer – uczuciowość, postrzeganie rzeczywistości, pobudliwość, sposoby myślenia, kształt relacji z ludźmi.

Jak zostało wspomniane, kluczowymi czynnikami sprzyjającymi powstawaniu zaburzeń osobowości są czynniki socjalizacji, zwłaszcza te związanie z nauką norm społecznych, kreowaniem hierarchii wartości oraz kształtowaniem wzorców zachowania. Wpływ mają również czynniki społeczno-kulturowe i genetyczne. 

Wyróżnić możemy trzy grupy zaburzeń osobowości, które pogrupowano ze względu na cechy wspólne:

  • Grupa A – charakteryzuje się ekscentrycznością i brakiem relacji, zaliczamy do niej osobowość paranoiczną i osobowość schizoidalną.
  • Grupa B – charakteryzuje się burzliwymi relacjami i intensywnymi emocjami, zaliczamy do niej np. osobowość antyspołeczną i osobowość borderline. 
  • Grupa C – charakteryzuje się lękiem i nieśmiałością oraz unikaniem relacji, zaliczamy do niej np. osobowość unikającą i osobowość zależną.

Terapia zaburzeń osobowości – dla kogo jest przeznaczona?

W przypadku zaburzeń osobowości należy zwrócić uwagę na następujące symptomy: 

  • dysharmonijne postawy i zachowania – osoby zmagające się z zaburzeniami osobowości mogą np. zachowywać się agresywnie podczas zwykłej rozmowy, 
  • wzorzec nieprawidłowego zachowania jest długotrwały, całościowy i wyraźnie niedostosowany to różnych sytuacji,
  • nie podporządkowanie się ogólnie przyjętym normom, 
  • nie zwracanie uwagi na uczucia innych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jest to oczekiwane,
  • trudności z zachowaniem najczęściej pojawiają się już w okresie dzieciństwa i utrzymują się w wieku dojrzałym,
  • brak umiejętności pracy w zespole,
  • złe samopoczucie, rozdrażnienie, nerwowość.

 

Podstawową metodą leczenia zaburzeń osobowości jest psychoterapia. Wyniki wielu wiarygodnych badań potwierdzają skuteczność takiego postępowania. Specjaliści z 7 Góra Psyche w każdej terapii podkreślają znaczenie nawiązania relacji terapeutycznej opartej na zaangażowaniu i zaufaniu. Terapia zaburzeń osobowości Warszawa to szansa na odzyskanie radości z każdego dnia.

Zapraszamy na do nowej placówki na Ursynowie. Lekarze specjaliści.
Terapia Stresu
ul.Braci Wagów 20 lok U3
+48 606 804 275