maja galera psychoterapeuta sadyba, ursynów, mokotów, wilanów

Maja Galera Psychoterapeuta

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji

Podnosi kwalifikacje i rozwija zainteresowania również poprzez udział w dodatkowych szkoleniach z zakresu psychoterapii – dialog motywujący, terapia schematu, psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa, diagnoza psychologiczna, zaburzenia lękowe.

Obecnie ukończyła również szkolenie trenera warsztatu umiejętności społecznych. Swoje doświadczenie zdobywała dotychczas w stacjonarnych ośrodkach terapii uzależnień i zaburzeń współistniejących (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii), punkcie informacyjno-konsultacyjnym, Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym oraz Linii Wsparcia dla dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień pod Warszawą oraz w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie.

Zajmuje się diagnostyką i terapią osób zmagających się z uzależnieniami i zaburzeniami współistniejącymi oraz bliskich osób uzależnionych. W pracy z ludźmi ceni sobie odkrywanie indywidualności człowieka, wydobywanie zasobów i towarzyszenie w pokonywaniu trudności z postawą akceptacji i zrozumienia.

Grupa docelowa: młodzież od 16 r.ż i osoby dorosłe