Hanna Steinmetz - psycholog kliniczny, seksuolog

Zaburzenia nastroju, sytuacje kryzysowe.

Specjalizuje się w poradnictwie osób dorosłych. Udziela szeroko pojętego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, trudnych sytuacjach emocjonalnych, zaburzeniach nastroju oraz relacjach międzylua

W swojej pracy staram się patrzeć na człowieka holistycznie, z ciekawością i szacunkiem podchodząc do jego historii i towarzysząc mu w jego drodze.

Jestem psychologiem o specjalności z psychologii klinicznej i seksuologii. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie psychologii pozytywnej: trening umiejętności psychospołecznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, zdobywając umiejętności i wiedzę z zakresu pracy terapeutycznej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, psychologii wychowania, a także edukacji seksualnej i seksuologii. Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. podczas stażu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Pracowałam również na telefonie zaufania w Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA), gdzie wspierałam kobiety w trudnych sytuacjach życiowych. 

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W swojej pracy w szczególności stawiam sobie za cel pomoc kobietom: w okresie okołoporodowym, po stratach, z poczuciem samotności i niezrozumienia, szukające akceptacji siebie i miejsca w świecie.

Wspieram emocjonalnie i edukacyjnie w odnalezieniu się i pełnieniu roli rodzica, w kryzysach wychowawczych, gdzie kieruję się rodzicielską filozofią w duchu RIE (Resources for Infant Educarers), opartą na głębokim szacunku do dziecka. 

Pracuję z osobami dorosłymi z zaburzeniami nastroju, w kryzysach emocjonalnych, z niskim poczuciem własnej wartości.

dzkich osobistych i zawodowych.

Duży nacisk kładzie na budowanie relacji z pacjentem opartej na szacunku, poszanowaniu indywidualności i poczuciu wolności. Opierając się na wiedzy i zdobytej praktyce widzi, jak ważną rolę w procesie powrotu do równowagi i zdrowia odgrywa empatia, autentyczność i akceptacja.

Fascynuje ją podróż, w której towarzyszy pacjentowi tworząc bezpieczną i empatyczną przestrzeń, dając impuls do możliwości skorzystania z osobistego potencjału. Ta podróż prowadzi do poszukiwanej radości i osobistego rozwoju.

Integruje różne nurty, szczególnie bliskie jest podejście humanistyczne oraz możliwość korzystania z osiągnięć psychologii pozytywnej.

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, jednolitych studiów magisterskich. Ukończyła podyplomowe studia SWPS w Warszawie na kierunku Psychosomatyka i somatopsychologia.